Chính sách lắp đặt tại Điện Máy 123


Công ty thực hiện việc lắp đặt sản phẩm tại nhà theo yêu cầu của khách hàng.
Khách hàng sẽ thanh toán chi phí công lắp đặt, vật tư sử dụng thực tế theo “Bảng giá cung cấp vật tư, dịch vụ giao nhận, lắp đặt” sau khi khách hàng đã được hưởng tất cả các hình thức khuyến mại của công ty tại thời điểm mua hàng.

Chi phí lắp đặt điều hòa
STT Vật tư, thiết bị và công lắp đặt DVT Đơn giá
1 Công lắp đặt máy 9.000BTU – 12.000BTU Bộ 200,000
2 Công lắp đặt máy 18.000BTU – 24.000BTU Bộ 300,000
3 Công lắp đặt cho máy INVETER 9.000BTU – 12.000BTU Bộ 250,000
4 Công lắp đặt cho máy INVETER 18.000BTU – 24.000BTU Bộ 350,000
5 Giá đỡ cục nóng cho máy điều hòa (loại thường) Bộ 80,000
6 Automat 15/30A Chiếc 90,000
7 Ống nước thải (ống chun) Mét 11,000
8 Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải) Mét 5,000
9 Ống bảo ôn cho máy 7.500BTU – 10.000BTU dày 0.61mm Mét 150,000
10 Ống bảo ôn cho máy 12.000BTU – 13.000BTU dày 0.61mm Mét 160,000
11 Ống bảo ôn cho máy 18.000BTU dày 0.61mm Mét 175,000
12 Ống bảo ôn cho máy 24.000BTU dày 0.61mm Mét 200,000
13 Dây điện Trần Phú 2×1,5mm Mét 15,000
14 Dây điện Trần Phú 2×2,5mm Mét 20,000
15 Dây điện Trần Phú 2×4.0mm Mét 30,000
16 Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít) Bộ 50,000
17 Tiền công tháo dỡ máy cũ Bộ 150,000
18 Nạp gas bổ sung máy cũ loại thường Bộ 150,000
19 Nạp gas mới cho máy cũ + nhân công (máy thường) Bộ 650,000
20 Ống thoát nước PVC + bảo ôn Mét 50,000
21 Nhân công đục tường chôn ống chìm (không chát lại) Mét 650,000
22 Bảo dưỡng máy cũ của khách hàng Bộ 150,000
Bảng giá có thể được điều chỉnh trên hệ thống mà không kịp báo trước (*)
STT Tên vật tư Đơn giá
1 Khung treo Tivi < 43 inch 200,000
2 43 inch < Khung treo Tivi < 55 inch 250,000
3 Khung treo Tivi > 55 inch 350,000

coinbase review 2018

Hotline: 0936 399 889